Trä fönster

Våra träfönster är tillverkade av trä i högsta kvalité som håller hög hållbarhet, hållfasthet och bra isolering.  • Utåtgåendesidohängt fönster.
  • Öppnasmed hjälpav krokar, förvridess eller traditionellahadntag.
  • Utrustat med Spilka beslag och barnsäkerhetspärr i stardad.
  • Kan tillverkas som 2-lufts fönstermed fast eller flyttbar mittstolpe.
  • Två tillgänliga profiler : 95 mm och 109 mm karmdjup.
  • Fönstrets yta täckt med högkvalitativ akryllack(färger enligt RAL-och NCS-paletten)

             I alla modeller kan man välja trä eller trä-aluminium.